Z księgarnianej półki

Z księgarnianej półki

Książka to nieodłączny atrybut zarówno wykładowcy, jak i studenta. Bez książek nie powstaną prace dyplomowe czy zaliczeniowe, artykuły, czy opracowania
programu nauczania. I nawet obecnym zdigitalizowanym świecie, książka tradycyjna wydana w wersji papierowej ma jak zawsze ogromną wartość. Słowo i
obraz przekazywane w książce trafiają do naszych serc i umysłów, gdzie stymulują powstawanie nowych idei, projektów, dzieł sztuki.

I tak zgodnie z zadaniami projektu, zostały zakupione książki, które wzbogaciły księgozbiór Biblioteki UAD. Cieszymy się niezmiernie, że pomimo utrudnionych
warunków czasu pandemii, w jakich przyszło nam realizować nasz projekt tworzenia planów wspólnych studiów, prace postępują.

Projekt Trzeci Wymiar Grafiki WIT Szkoła Wyższa pod auspicjami PAN Universitatea De Artă Şi Design, UAD Program Katamaran – Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia
Skip to content