Trzeci Wymiar Grafiki

Celem projektu jest przygotowanie programu studiów II stopnia o profilu praktycznym na kierunku grafika.

Projekt został zakończony w 2021 roku.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt Trzeci Wymiar Grafiki WIT Szkoła Wyższa pod auspicjami PAN Universitatea De Artă Şi Design, UAD Program Katamaran – Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia
Skip to content