Opis projektu

Celem projektu jest przygotowanie programu studiów II stopnia o profilu praktycznym na kierunku grafika. Realizacja programu spowoduje nabycie przez studentów oczekiwanych przez pracodawców kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki i społeczeństwa.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER poprzez:

  • włączenie pracodawców w modyfikację kształcenia, opracowanie i realizację programu kształcenia
  • podniesienie kompetencji zawodowych przez pracowników

Projekt zapewni przyszłe kadry profesjonalnych grafików znających i wykorzystujących najnowsze technologie.
Grupą docelową są przyszli studenci oraz ich pracodawcy.
Ideą naszej inicjatywy jest nauka i przekazywanie wysokich wartości wizualnych w sztuce i grafice cyfrowej. Głównym tematem jest przestrzeń trójwymiarowa i połączenie modelowania 3D z rzeźbą i tworzeniem instalacji artystycznych. Bardzo ważną częścią pracy, jednym z głównych zagadnień i efektem działań będzie stosowanie innowacyjnych technik, które stały się pomostami pomiędzy trójwymiarową przestrzenią wirtualną a realną. Mowa tu o druku 3D, gdzie projektowane cyfrowo rzeczy dzięki cały czas ulepszanym urządzeniom stają się realnym przedmiotem lub rzeźbą analogową. Przestrzeń Virtual Reality (VR), gdzie świat modelowany w aplikacjach komputerowych przy użyciu specjalnego akcesorium jest możliwy do doświadczenia, tak jak w rzeczywistości. Skanowanie trójwymiarowe, które umożliwia przenoszenie realnych obiektów do świata cyfrowego.

W ramach studiów będzie m.in. przedmiot z wykorzystaniem oprzyrządowania do VR gdzie eksplorować będziemy zagadnienie funkcjonowania sztuki w sieci i w wirtualnej rzeczywistości. Powstanie galeria sztuki Virtual Reality, pracownie artystyczne z wykorzystaniem nowych mediów w rzeźbie i instalacji, warsztaty druku 3d, skanowania trójwymiarowego, rzeźby analogowej i cyfrowej, modelowania, designu, malarstwa cyfrowego. Studia o charakterze otwartym, gdzie technologie współdziałają ze sobą, przenikają się a głównym założeniem jest rozwój twórczej myśli z wykorzystaniem innowacyjnych technik przy jednoczesnym dbaniu o wartościowe wzorce wizualne uwzględniające osiągnięcia kultury i sztuki.

Główne zadania projektu to stworzenie programu oraz działania umożliwiające jego późniejszą implementację.
Głównym rezultatem będzie unikalny program studiów wraz z otoczeniem administracyjnym, w środowisku międzynarodowym.
Współpraca międzynarodowa pozwoli osiągnąć efekt synergii, ponieważ obie strony są wzajemnie komplementarne.
Korzyścią projektu będzie stworzenie możliwości edukacji wykwalifikowanych pracowników w wymiarze międzynarodowym.
Współpraca partnerska pozwala na przyszłe rozwinięcie i internacjonalizację innych studiów prowadzonych przez partnerów.
Projekt rozwiązuje problemy gospodarki która boryka się z brakiem specjalistów posiadających unikalne umiejętności łączące w sobie techniki tradycyjne z nowoczesnymi w obszarze 3-wymiarów.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt Trzeci Wymiar Grafiki WIT Szkoła Wyższa pod auspicjami PAN Universitatea De Artă Şi Design, UAD Program Katamaran – Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia
Skip to content