Podręcznik do języka angielskiego

Podręcznik do języka angielskiego

Język angielski, lingua franca współczesnego świata, służy do komunikacji we wszystkich dziedzinach naukowych i w kontaktach interpersonalnych. Jako język globalny, stał się również jednym z najczęściej wybieranych języków dla studiów międzynarodowych.

Przygotowując program wspólnych polsko-rumuńskich studiów podjęliśmy się zadania stworzenia podręcznika do języka angielskiego specjalistycznego dla grafików. Powstały teksty dotyczące zarówno historii sztuki, jak i praktycznych zagadnień, a zadania do nich stworzone mają na celu zapewnienie sprawnego i płynnego wypowiadania się studentów na dane tematy.

Obecnie trwają prace nad ostateczną wersją szaty graficznej podręcznika. 

Projekt Trzeci Wymiar Grafiki WIT Szkoła Wyższa pod auspicjami PAN Universitatea De Artă Şi Design, UAD Program Katamaran – Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia
Skip to content