Zadania projektu

  • Opracowanie merytoryczne, programu studiów wraz z opisaniem; efektów kształcenia się i kryteriów ich weryfikacji;
  • Opracowanie merytoryczne, we współpracy z uczelnią zagraniczną, materiałów dydaktycznych wspierających uczenie się studentów;
  • Zakup podręczników do opracowania programu studiów;
  • Korekta językowa programu studiów i materiałów dydaktycznych;
  • Udział kadry administracyjnej biorącej udział w Projekcie w wizytach studyjnych oraz spotkaniach roboczych;
  • Działania wspierające uruchomienie studiów – szkolenia przeznaczone dla kadry;
  • Upowszechnienie informacji o planowanym uruchomieniu studiów.
Projekt Trzeci Wymiar Grafiki WIT Szkoła Wyższa pod auspicjami PAN Universitatea De Artă Şi Design, UAD Program Katamaran – Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia
Skip to content