Nowy Rok

Nowy Rok

Wkraczamy w Nowy Rok 2021, w trzecią dekadę trzeciego tysiąclecia, pełni nadziei na przyszłość.

Zawirowania na świecie związane z sytuacją pandemii wymusiły przesunięcie części zadań naszego projektu na dalszy termin, ale nasze działania nieustannie trwają, choć w zmienionej formule – online. Świat wirtualny nie zastąpi nam tej wyjątkowości świata rzeczywistego, ale nasze wzmożone działania i kontakty z Uczelnią Partnera potwierdzają tylko dalszą chęć współpracy na przyszłość. Realizujemy systematycznie kolejne zadania i głęboko wierzymy, że tworzony przez nas program wspólnych studiów będzie miał możliwość stania się platformą do wymiany myśli akademickiej Polski i Rumunii, przyczyni się do rozwoju artystycznego i naukowego młodzieży akademickiej, zaowocuje dalszą współpracą.

Z życzeniami zdrowia i pomyślności dla nas wszystkich

Zespół Grafiki 3d

Projekt Trzeci Wymiar Grafiki WIT Szkoła Wyższa pod auspicjami PAN Universitatea De Artă Şi Design, UAD Program Katamaran – Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia
Skip to content