Kategoria: Aktualności

Wrześniowe prace

Wrzesień jest miesiącem intensywnych wizyt roboczych partnerów projektu w Warszawie na WIT i w Cluj-Napoca na UAD. Dopracowywane są końcowe ustalenia i realizowane uzgodnione punkty z programu. Długa przerwa w bezpośrednich spotkaniach spowodowana sytuacją epidemiologiczną uwypukliła jeszcze bardziej ten jakże ważny czynnik ludzkiej egzystencji – niezwykle istotną socjalizację poprzez kontakt w świecie rzeczywistym, a nie …

Szkolenie kulturowe

W ostatnim tygodniu sierpnia odbyło się szkolenie kulturowe związane z przygotowywaniem wspólnych studiów.  W związku z sytuacją epidemiologiczną szkolenie odbyło się online. Uczestnicy zapoznali się z szerokim spektrum różnic kulturowych. Omówiono też systemy edukacyjne wyższego wybranych krajów Unii Europejskiej.   Poruszono również kwestie różnic języków słowiańskich i romańskich, które to mogą mieć wpływ na percepcję …

Letnie wizyty robocze

Chociaż sierpień jest miesiącem wakacyjnym na uczelniach, nasz zespół WIT i zespół UAD pracują nad pozostałymi elementami wspólnego programu studiów. Korzystając z okazji bezpośrednich rozmów oraz społeczno-kulturowych aspektów spotkań na uczelniach, wizyty robocze są owocne i obiecujące.

SpeakArt. Textbook for students

I tak oto otrzymaliśmy z drukarni nasz nowy autorski podręcznik dla studentów do nauki języka angielskiego. Studenci grafiki i sztuki będą mogli porozmawiać o sztuce, opowiadać o okresach i technikach sztuki, wyrażać i prezentować swoje dzieła oraz swoje opinie w języku angielskim w zglobalizowanym świecie. Zgodnie z ideą Dzieła Otwartego Umberto Eco, nasi przyszli studenci …

Wizyta robocza na UAD w Cluj-Napoca

Wraz ze stabilizacją sytuacji COVID-19 członkowie naszego zespołu WIT wybrali się z wizytą roboczą i na Uniwersytet Partnera w Klużu-Napoce. To nasze pierwsze nie-wirtualne spotkanie po wielu miesiącach trudnej sytuacji na świecie. Zespół spełnił wszystkie wymagania potrzebne do podróżowania i pobytu w Rumunii. Harmonogram wizyty roboczej jest napięty, ponieważ do omówienia i zrealizowania jest wiele …

Czerwcowe plany

Tak oto nadszedł piękny słoneczny czerwiec, a powodów do radości jest jeszcze więcej, bo wreszcie możemy zrealizować nasze plany dotyczące wizyt roboczych. Zespół z WIT przygotowuje się do wizyty w UAD pod koniec miesiąca. Podczas spotkań zaplanowano wiele tematów do omówienia dotyczących zadań z naszego planu. Cieszymy się na bezpośrednie rozmowy z naszymi Partnerami.

Niech mai się maj

Cały świat zmaga się z pandemią i jej następstwami od ponad roku. Ta nowa, trudna sytuacja wymagała zastosowania narzędzi cyfrowych w znacznie większym stopniu niż kiedykolwiek wcześniej. Nasza praca i współpraca przebiegają nieprzerwanie, osiągamy założone cele w realizacji zadań projektowych. Ponieważ spotkania i robocze wizyty wyjazdowe nie są jeszcze dostępne, prowadzimy liczne spotkania online, dodatkowo …

Wiosna i wideotutoriale

Powitaliśmy wiosnę 2021 kolejnymi wideotutorialiami realizowanymi w ramach jednego z zadań projektu do przedmiotów realizowanych z użyciem komputera. Przygotowane przez naszych wykładowców wideo tutoriale będą stanowić niezwykle zajmujące i przydatne urozmaicenie procesu dydaktycznego materiałami dostępnymi online.  Są to autorskie opracowania do wspomagania realizacji treści programowych przedmiotów grafiki komputerowej. Kolejne tutoriale dotyczą przedmiotów: 3D Scan and …

Wideotutoriale

We współczesnym zdigitalizowanym świecie uczelnie coraz częściej wykorzystują, obok tradycyjnych metod i technik nauczania, materiały dydaktyczne online wspierające proces nauczania. Przekazywanie treści naukowych online wspomaga i urozmaica proces dydaktyczny. W ramach jednego z zadań projektu przygotowujemy tutoriale do przedmiotów realizowanych z użyciem komputera.  Został już ukończony jeden z serii ośmiu zaplanowanych wideotutoriali. „Projection techniques” to materiał …

Podręcznik do języka angielskiego

Język angielski, lingua franca współczesnego świata, służy do komunikacji we wszystkich dziedzinach naukowych i w kontaktach interpersonalnych. Jako język globalny, stał się również jednym z najczęściej wybieranych języków dla studiów międzynarodowych. Przygotowując program wspólnych polsko-rumuńskich studiów podjęliśmy się zadania stworzenia podręcznika do języka angielskiego specjalistycznego dla grafików. Powstały teksty dotyczące zarówno historii sztuki, jak i …

Projekt Trzeci Wymiar Grafiki WIT Szkoła Wyższa pod auspicjami PAN Universitatea De Artă Şi Design, UAD Program Katamaran – Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia
Skip to content