Szkolenie kulturowe

Szkolenie kulturowe

W ostatnim tygodniu sierpnia odbyło się szkolenie kulturowe związane z przygotowywaniem wspólnych studiów.  W związku z sytuacją epidemiologiczną szkolenie odbyło się online.

Uczestnicy zapoznali się z szerokim spektrum różnic kulturowych. Omówiono też systemy edukacyjne wyższego wybranych krajów Unii Europejskiej.  

Poruszono również kwestie różnic języków słowiańskich i romańskich, które to mogą mieć wpływ na percepcję wypowiadanych komunikatów językowych i ich tłumaczenia na język angielski, lingua franca świata współczesnego.

Projekt Trzeci Wymiar Grafiki WIT Szkoła Wyższa pod auspicjami PAN Universitatea De Artă Şi Design, UAD Program Katamaran – Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia
Skip to content