Letnie wizyty robocze

Letnie wizyty robocze

Chociaż sierpień jest miesiącem wakacyjnym na uczelniach, nasz zespół WIT i zespół UAD pracują nad pozostałymi elementami wspólnego programu studiów. Korzystając z okazji bezpośrednich rozmów oraz społeczno-kulturowych aspektów spotkań na uczelniach, wizyty robocze są owocne i obiecujące.

Projekt Trzeci Wymiar Grafiki WIT Szkoła Wyższa pod auspicjami PAN Universitatea De Artă Şi Design, UAD Program Katamaran – Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia
Skip to content