Spotkania online

Spotkania online

Spotkania online

W celu uzgadniania działań i ewaluacji postępu prac nad projektem Trzeci wymiar grafiki, odbywają się liczne spotkania online zespołu polskiego i rumuńskiego.

24 marca o godz. 11.oo odbyło się spotkanie video online, gdzie stronę rumuńską reprezentowali prorektorzy dr hab. Mara Ratiu oraz prof. Laszlo Bencze, a ze strony WIT w spotkaniu uczestniczyli Kierownik Projektu Jarosław Tondera oraz Kierownik Działu IT Bartłomiej Solarz-Niesłuchowski.

Projekt Trzeci Wymiar Grafiki WIT Szkoła Wyższa pod auspicjami PAN Universitatea De Artă Şi Design, UAD Program Katamaran – Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia
Skip to content