Zenon Balcer

W latach 1986-1988 studiowałem w Instytucie Wychowania Artystycznego na UMCS w Lublinie. W latach 1988-1993 studiowałem na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie w  1994 r. obroniłem pracę magisterską w pracowni rysunku filmowego pod kierunkiem prof. Jerzego Kuci z wynikiem bardzo dobrym.

W 1991 r. byłem stypendystą w Departamencie Filmu Animowanego w Emily Carr College Of Art and Design w Vancouver w Kanadzie.

Od 1992 r. przez dwa lata związany byłem z TVP Kraków, gdzie tworzyłem oprawę graficzną nowo powstałej Telewizji Regionalnej. W latach 1994 – 2015 współpracowałem z TVP w Warszawie, gdzie tworzyłem czołówki telewizyjne, scenografie wirtualne, oprawy graficzne imprez muzycznych i  sportowych. Zajmowałem się także identyfikacją wizualną poszczególnych anten. Byłem uczestnikiem komisji powołanej w celu ujednolicenia wizerunku TVP.

Prowadziłem również szkolenia i warsztaty z grafiki, fotografii i animacji komputerowej m.in. w  Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Warszawie oraz w wielu firmach postprodukcyjnych. Od 2012 roku prowadzę pracownię Podstaw Animacji oraz Filmu Cyfrowego w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT na kierunku Grafika (studia dzienne I stopnia, studia zaoczne I stopnia, studia podyplomowe) – od 2013 jako pracownik etatowy. Od 2013 roku prowadzę także zajęcia z Postprodukcji Filmowej, Fotokastu i Projektowania Audiowizualnego w Warszawskiej Szkole Fotografii i Grafiki Projektowej (Studium Zaoczne Fotografii Artystycznej i Zawodowej, Studium Zaoczne Grafiki Projektowej i Komputerowej). Jestem członkiem ZPAP Okręg Warszawski.

W grudniu 2017 otworzyłem przewód doktorski na ASP we Wrocławiu na Wydziale Grafiki i  Sztuki Mediów.

Projekt Trzeci Wymiar Grafiki WIT Szkoła Wyższa pod auspicjami PAN Universitatea De Artă Şi Design, UAD Program Katamaran – Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia
Skip to content