Jarosław Tondera

Jarosław Tondera zatrudniony w WIT na stanowisku zastępcy kierownika Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Zajmuje się działalnością administracyjną związaną z zarządzaniem MSJO, pracą dydaktyczną nauczaniem języków angielskiego, rosyjskiego, polskiego i hiszpańskiego. W ramach posiadanych kwalifikacji prowadzi również zajęcia językowe ze studentami niepełnosprawnymi. 

W pracy naukowej publikuje artykuły związane z nauczaniem języków specjalistycznych oraz zagadnieniami obszaru nauk politycznych.

Uczestniczy aktywnie w programach wymiany międzynarodowej, przedstawiając swój dorobek naukowo-dydaktyczny kadrze naukowej i studentom uniwersytetów w Rumunii, Bułgarii czy Chorwacji oraz nawiązując nowe kontakty z uczelniami zagranicznymi, w wyniku których następuje akademicka wymiana dydaktyczno-naukowa.

Interesuje się historią sztuki i fotografią artystyczną.

Projekt Trzeci Wymiar Grafiki WIT Szkoła Wyższa pod auspicjami PAN Universitatea De Artă Şi Design, UAD Program Katamaran – Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia
Skip to content