Cristian Opriş

Dr Cristian Opriş jest absolwentem Uniwersytetu Artystycznego w Cluj, gdzie od 2002 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne w ramach
Wydziału Grafiki. Jego głównym zainteresowaniem jest grawerowanie, ze wszystkimi jego klasycznymi technikami, rysunek i książka jako przedmiot sztuki.

W latach 1995-2010 brał udział w kilku rumuńskich i międzynarodowych wystawach grafiki artystycznej, na których zdobywał kolejne nagrody (Japonia, Czechy, Szwecja, Węgry, Belgia). Brał również udział w licznych spotkaniach studyjnych, pobytach studyjnych i warsztatach poświęconych sztuce
grawerowania i litografii we Francji, Portugalii, Szwecji, Słowenii, Węgrzech.

Projekt Trzeci Wymiar Grafiki WIT Szkoła Wyższa pod auspicjami PAN Universitatea De Artă Şi Design, UAD Program Katamaran – Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia
Skip to content