Bartłomiej Solarz-Niesłuchowski

Bartłomiej Solarz-Niesłuchowski

W latach 1988-1993 studiowałem na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowanie informatyką przejawiałem od wczesnych lat nastoletnich, gdy decydowałem się na wybór studiów wybrałem jednak chemię (a nie informatykę), gdyż fascynowały mnie jej powiązania z życiem.

Od 1994 roku jestem pracownikiem Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, a od 1997 jestem związany także z Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej i Zarządzania. W WIT odpowiadam za utrzymanie IT szkoły, a także za wspieranie procesu nauczania.

Jestem człowiekiem Renesansu, prywatnie interesuję się podróżami.

Projekt Trzeci Wymiar Grafiki WIT Szkoła Wyższa pod auspicjami PAN Universitatea De Artă Şi Design, UAD Program Katamaran – Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia
Skip to content