Alice Andreea ILIESCU

Dr Alice Andreea ILIESCU, profesor nadzwyczajny UAD na Wydziale Grafiki, Master Comics and Cartoon Master Program, Uniwersytetu Sztuki i Designu, Kluż, Rumunia. 

Uzyskała tytuły licencjata, magistra i doktora na UAD. Ukończyła program magisterski na Wydziale Komiksu, École supérieure européenne de l’image, EESI, Angoulême, Francja. Uczestniczyła w Międzynarodowej Konferencji Anciennes et nouvelles générations d’tudiantes: quels dialogues, quelles transmissions? Round Table, L’enseignement de la narration graphicique, témoignages internationaux, International Comics Festival, Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, Angouleme, Francja. Brała udział w kuratorskich kursach specjalizacyjnych Seminaire international d’ete de museologie pt. Musee et territoire, Ecole du Louvre, Paryż, Francja. 

Pracuje w takich dziedzinach jak technika mieszana, animacja, komiks oraz technika grawerowania i drukowania. 

Opublikowała The Comic Strip – A Weapon for Social Criticism in Irregular, „Transilvanian Journal for research in art”, 2016 i we współpracy z Laszlo Bencze Powieść graficzna – medium reprezentacyjne współczesnego społeczeństwa, LUMEN, Logos Universality Mentality, Education Novelty, 2016 oraz nowe wyzwania dla ilustracji redakcyjnej i komiksów w „Erze fałszywych wiadomości” Lumen, Logos University Mentality, Education Novelty, 2017.

Projekt Trzeci Wymiar Grafiki WIT Szkoła Wyższa pod auspicjami PAN Universitatea De Artă Şi Design, UAD Program Katamaran – Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia
Skip to content