Wizyta zespołu z UAD Cluj Napoca

Wizyta zespołu z UAD Cluj Napoca

Wizyta zespołu z UAD Cluj Napoca

W pierwszym tygodniu marca br miała miejsce wizyta członków zespołu projektowego z Rumunii, którzy wspólnie z zespołem z Polski pracowali nad zadaniami Projektu KATAMARAN.

W ramach przeprowadzonych rozmów ustalono obowiązujące nazwy przedmiotów oraz stworzono ramowy program studiów. Ujednolicono również metody i formy tworzenia sylabusów.

Wykładowcy UAD spotkali się z JM Rektorem, a następnie zapoznali z bieżącą pracą naszej uczelni. Odbyło się wiele spotkań roboczych na kampusie Gizów i Newelska, dotyczących dalszego opracowywania zadań programowych oraz wdrażania do wspólnego systemu informatycznego.

Oprócz zwiedzenia Galerii WIT na Gizów, goście odwiedzili również jedno z zewnętrznych miejsc wystaw prac studentów WIT – PraGalerię. Był to niezwykle pracowity i owocny tydzień.

Projekt Trzeci Wymiar Grafiki WIT Szkoła Wyższa pod auspicjami PAN Universitatea De Artă Şi Design, UAD Program Katamaran – Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia
Skip to content