Rewizyta u Partnera

Rewizyta u Partnera

Sprawozdanie z wizyty dr Krzysztofa Franaszka w Cluj w Rumunii w dniach 11.01-15.01.2020

W dniach od 11.01.2020 do 15.01.2020 w ramach projektu Przygotowanie i realizacja wspólnych programów studiów. Byłem gościem na UAD w Cluj w Rumunii. Jest to uczelnia partnerska projektu. Agenda wizyty obejmowała następująca tematykę:

  • poznanie struktury uczelni artystycznej w Rumunii. Zapoznanie się z władzami uczelni i poznanie sposobów pracy na wszystkich wydziałach,
  • rozmowy z profesorami, prowadzącymi zajęcia w celu ustalenia składu wykonawczego,
  • ustalenia dotyczące dyplomowania studentów po uruchomienia studiów,
  • omówienie profilu merytorycznego studiów, dyskusje na temat prowadzenia przedmiotów,
  • wypracowanie wspólnych założeń programowych dla projektu Trzeci wymiar grafiki,
  • wybór i forma realizacji przedmiotów proponowanych na wspólnych studiach II stopnia przez stronę polską i stronę rumuńską,
  • omówienie różnic godzinowych i punktacji ECTS i dostosowanie powyższych do wspólnych założeń programowych,
  • doprecyzowanie kalendarza wspólnych spotkań odbywanych w ramach projektu, – opracowanie wspólnego grafiku działań na rzecz realizacji poszczególnych zadań projektu.

W czasie wizyty zorganizowano sześć spotkań na wydziałach: Grafiki, Malarstwa, Rzeźby, Ceramiki, Design, Tekstyliów, gdzie odbyły się kolejne spotkania osobami odpowiedzialnymi za merytoryczne opracowanie zadań ze strony rumuńskiej. Ponadto odbyto trzy spotkania z Rektorem Uczelni, Prorektorem i Dziekanem wydziału Grafiki. W trakcie wyjazdu omawiałem również szczegóły przyszłej współpracy dydaktycznej ale też artystycznej.

Krzysztof Franaszek

Projekt Trzeci Wymiar Grafiki WIT Szkoła Wyższa pod auspicjami PAN Universitatea De Artă Şi Design, UAD Program Katamaran – Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia
Skip to content