Pierwsza wizyta Partnera w Warszawie i działamy dalej!

Pierwsza wizyta Partnera w Warszawie i działamy dalej!

Do przodu i tylko do przodu!


Miło nam poinformować, że w dniach 18.12.2019 – 24.12.2019 w ramach projektu Przygotowanie i realizacja wspólnych programów studiów odbyła się pierwsza wizyta członka zespołu rumuńskiego w Warszawie. Spotkanie z prof. Vladem Toca, koordynatorem ze strony Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca zaowocowało prawdziwym zaangażowaniem i obejmowała następującą tematykę:

– wypracowanie wspólnych założeń programowych dla projektu Trzeci wymiar grafiki,

– wybór i forma realizacji przedmiotów proponowanych na wspólnych studiach II stopnia przez stronę polską i stronę rumuńską,

– omówienie różnic godzinowych i punktacji ECTS i dostosowanie powyższych do wspólnych założeń programowych,

– doprecyzowanie kalendarza wspólnych spotkań odbywanych w ramach projektu,

– opracowanie wspólnego grafiku działań na rzecz realizacji poszczególnych zadań projektu,

– omówienie kwestii rozliczeń finansowych zgodnych z przepisami UE i krajów partnerskich.

     W czasie wizyty prof. Tocy zorganizowano cztery wspólne spotkania z kierownictwem projektu i osobami odpowiedzialnymi za merytoryczne opracowanie zadań ze strony polskiej. Trzy spotkania miały miejsce w budynku przy ulicy Newelskiej i jedno przy ulicy Gizów. Językiem roboczym spotkań był język angielski.

A cóż będzie dalej? Niedługo opowiemy co się działo na pierwszym spotkaniu w Rumunii 🙂

Projekt Trzeci Wymiar Grafiki WIT Szkoła Wyższa pod auspicjami PAN Universitatea De Artă Şi Design, UAD Program Katamaran – Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia
Skip to content