Zapytanie ofertowe z dn. 2019-11-14 (WSISiZ/Grafika3D/01/2019) – Zapewnienie biletów samolotowych oraz noclegów

Zapytanie ofertowe z dn. 2019-11-14 (WSISiZ/Grafika3D/01/2019) – Zapewnienie biletów samolotowych oraz noclegów

Zapytanie ofertowe z dn. 2019-11-14 (WSISiZ/Grafika3D/01/2019) realizowane w ramach projektu „Trzeci Wymiar Grafiki”.

Dotyczy: Zapewnienie biletów samolotowych oraz noclegów w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


W związku z otrzymaniem tylko jednej ważnej oferty przedłużamy termin składania ofert do dnia 2019-11-25 godzina 24:00.


W związku z niepoprawnym działaniem serwera poczty WITu w dniu 2019-11-25 (serwer nie przyjmował z niektórych domen poczty email) przedłużamy termin składania ofert do dnia 2019-11-26 godzina 24:00.


W dniu 2019-11-27 rozstrzygnięto postępowanie WSISiZ/Grafika3D/01/2019


Unieważniamy przetarg z dn. 2019-11-14 bez podania przyczyn.

Projekt Trzeci Wymiar Grafiki WIT Szkoła Wyższa pod auspicjami PAN Universitatea De Artă Şi Design, UAD Program Katamaran – Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia
Skip to content