Trzeci Wymiar Grafiki

Celem projektu jest przygotowanie programu studiów II stopnia o profilu praktycznym na kierunku grafika.

Projekt Trzeci Wymiar Grafiki WIT Szkoła Wyższa pod auspicjami PAN Universitatea De Artă Şi Design, UAD Program Katamaran – Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia
Skip to content