Autor: Bartłomiej Solarz-Niesłuchowski

Rewizyta u Partnera

Sprawozdanie z wizyty dr Krzysztofa Franaszka w Cluj w Rumunii w dniach 11.01-15.01.2020 W dniach od 11.01.2020 do 15.01.2020 w ramach projektu Przygotowanie i realizacja wspólnych programów studiów. Byłem gościem na UAD w Cluj w Rumunii. Jest to uczelnia partnerska projektu. Agenda wizyty obejmowała następująca tematykę: poznanie struktury uczelni artystycznej w Rumunii. Zapoznanie się z …

Pierwsza wizyta Partnera w Warszawie i działamy dalej!

Do przodu i tylko do przodu! Miło nam poinformować, że w dniach 18.12.2019 – 24.12.2019 w ramach projektu Przygotowanie i realizacja wspólnych programów studiów odbyła się pierwsza wizyta członka zespołu rumuńskiego w Warszawie. Spotkanie z prof. Vladem Toca, koordynatorem ze strony Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca zaowocowało prawdziwym zaangażowaniem i obejmowała następującą tematykę: …

Zapytanie ofertowe z dn. 2019-11-28 (WSISiZ/Grafika3D/02/2019) – Zapewnienie biletów samolotowych oraz noclegów

Zapytanie ofertowe z dn. 2019-11-28 (WSISiZ/Grafika3D/02/2019) realizowane w ramach projektu „Trzeci Wymiar Grafiki”. Dotyczy: Zapewnienie biletów samolotowych oraz noclegów w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W dniu 2019-12-06 rozstrzygnięto postępowanie WSISiZ/Grafika3D/02/2019

Projekt Trzeci Wymiar Grafiki WIT Szkoła Wyższa pod auspicjami PAN Universitatea De Artă Şi Design, UAD Program Katamaran – Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia
Skip to content