Autor: Agata Jagiełło-Tondera

Podręcznik do języka angielskiego

Język angielski, lingua franca współczesnego świata, służy do komunikacji we wszystkich dziedzinach naukowych i w kontaktach interpersonalnych. Jako język globalny, stał się również jednym z najczęściej wybieranych języków dla studiów międzynarodowych. Przygotowując program wspólnych polsko-rumuńskich studiów podjęliśmy się zadania stworzenia podręcznika do języka angielskiego specjalistycznego dla grafików. Powstały teksty dotyczące zarówno historii sztuki, jak i …

Z księgarnianej półki

Książka to nieodłączny atrybut zarówno wykładowcy, jak i studenta. Bez książek nie powstaną prace dyplomowe czy zaliczeniowe, artykuły, czy opracowania programu nauczania. I nawet obecnym zdigitalizowanym świecie, książka tradycyjna wydana w wersji papierowej ma jak zawsze ogromną wartość. Słowo i obraz przekazywane w książce trafiają do naszych serc i umysłów, gdzie stymulują powstawanie nowych idei, …

Nowy Rok

Wkraczamy w Nowy Rok 2021, w trzecią dekadę trzeciego tysiąclecia, pełni nadziei na przyszłość. Zawirowania na świecie związane z sytuacją pandemii wymusiły przesunięcie części zadań naszego projektu na dalszy termin, ale nasze działania nieustannie trwają, choć w zmienionej formule – online. Świat wirtualny nie zastąpi nam tej wyjątkowości świata rzeczywistego, ale nasze wzmożone działania i …

Newsy jesienne

Czas letniej przerwy wakacyjnej dobiega końca, ale w naszym przypadku prace nad projektem Trzeci wymiar grafiki trwały i trwają nieprzerwanie. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi kolegami z uczelni partnerskiej UAD, uzgadniając i monitorując postęp prac związanych z dokumentacją oraz bieżącymi zadaniami. Prowadzimy częste rozmowy telefoniczne oraz telekonferencje. Ogólna sytuacja epidemiologiczna spowodowała tymczasowe odwołanie wyjazdowych/ …

Webinarium KATAMARAN NAWA

Webinarium KATAMARAN NAWA W dniu 6 maja 2020 odbyło się webinarium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej  dotyczące programu KATAMARAN. Uczestniczyli w nim pracownicy administracyjni projektu Trzeci wymiar grafiki.

Spotkania online

Spotkania online W celu uzgadniania działań i ewaluacji postępu prac nad projektem Trzeci wymiar grafiki, odbywają się liczne spotkania online zespołu polskiego i rumuńskiego. 24 marca o godz. 11.oo odbyło się spotkanie video online, gdzie stronę rumuńską reprezentowali prorektorzy dr hab. Mara Ratiu oraz prof. Laszlo Bencze, a ze strony WIT w spotkaniu uczestniczyli Kierownik …

Team visit from UAD Cluj Napoca

Team visit from UAD Cluj Napoca In the first week of March this year, the Grahpics in Three Dimensions project’s team members from Romania visited WIT and together with a team from Poland worked on the tasks of the KATAMARAN Project. As part of the talks held, the applicable names of courses were established and …

Wizyta zespołu z UAD Cluj Napoca

Wizyta zespołu z UAD Cluj Napoca W pierwszym tygodniu marca br miała miejsce wizyta członków zespołu projektowego z Rumunii, którzy wspólnie z zespołem z Polski pracowali nad zadaniami Projektu KATAMARAN. W ramach przeprowadzonych rozmów ustalono obowiązujące nazwy przedmiotów oraz stworzono ramowy program studiów. Ujednolicono również metody i formy tworzenia sylabusów. Wykładowcy UAD spotkali się z …

visit

În ianuarie, dr. Krzysztof Franaszek a vizitat Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca în cadrul proiectului nostru comun. Vizita a avut loc între 11 și 15 ianuarie 2020. În timpul vizitei, dr. Franaszek a participat la șase întâlniri la departamentele Grafică, Pictură, Sculptură, Ceramică, Design și Design Textil. În cadrul acestor vizite au fost …

În ianuarie, dr. Krzysztof Franaszek a vizitat Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca în cadrul proiectului nostru comun. Vizita a avut loc între 11 și 15 ianuarie 2020. În timpul vizitei, dr. Franaszek a participat la șase întâlniri la departamentele Grafică, Pictură, Sculptură, Ceramică, Design și Design Textil. În cadrul acestor vizite au fost …

Projekt Trzeci Wymiar Grafiki WIT Szkoła Wyższa pod auspicjami PAN Universitatea De Artă Şi Design, UAD Program Katamaran – Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia
Skip to content