Autor: Agata Jagiełło-Tondera

Wrześniowe prace

Wrzesień jest miesiącem intensywnych wizyt roboczych partnerów projektu w Warszawie na WIT i w Cluj-Napoca na UAD. Dopracowywane są końcowe ustalenia i realizowane uzgodnione punkty z programu. Długa przerwa w bezpośrednich spotkaniach spowodowana sytuacją epidemiologiczną uwypukliła jeszcze bardziej ten jakże ważny czynnik ludzkiej egzystencji – niezwykle istotną socjalizację poprzez kontakt w świecie rzeczywistym, a nie …

Szkolenie kulturowe

W ostatnim tygodniu sierpnia odbyło się szkolenie kulturowe związane z przygotowywaniem wspólnych studiów.  W związku z sytuacją epidemiologiczną szkolenie odbyło się online. Uczestnicy zapoznali się z szerokim spektrum różnic kulturowych. Omówiono też systemy edukacyjne wyższego wybranych krajów Unii Europejskiej.   Poruszono również kwestie różnic języków słowiańskich i romańskich, które to mogą mieć wpływ na percepcję …

Letnie wizyty robocze

Chociaż sierpień jest miesiącem wakacyjnym na uczelniach, nasz zespół WIT i zespół UAD pracują nad pozostałymi elementami wspólnego programu studiów. Korzystając z okazji bezpośrednich rozmów oraz społeczno-kulturowych aspektów spotkań na uczelniach, wizyty robocze są owocne i obiecujące.

SpeakArt. Textbook for students

I tak oto otrzymaliśmy z drukarni nasz nowy autorski podręcznik dla studentów do nauki języka angielskiego. Studenci grafiki i sztuki będą mogli porozmawiać o sztuce, opowiadać o okresach i technikach sztuki, wyrażać i prezentować swoje dzieła oraz swoje opinie w języku angielskim w zglobalizowanym świecie. Zgodnie z ideą Dzieła Otwartego Umberto Eco, nasi przyszli studenci …

Wizyta robocza na UAD w Cluj-Napoca

Wraz ze stabilizacją sytuacji COVID-19 członkowie naszego zespołu WIT wybrali się z wizytą roboczą i na Uniwersytet Partnera w Klużu-Napoce. To nasze pierwsze nie-wirtualne spotkanie po wielu miesiącach trudnej sytuacji na świecie. Zespół spełnił wszystkie wymagania potrzebne do podróżowania i pobytu w Rumunii. Harmonogram wizyty roboczej jest napięty, ponieważ do omówienia i zrealizowania jest wiele …

Czerwcowe plany

Tak oto nadszedł piękny słoneczny czerwiec, a powodów do radości jest jeszcze więcej, bo wreszcie możemy zrealizować nasze plany dotyczące wizyt roboczych. Zespół z WIT przygotowuje się do wizyty w UAD pod koniec miesiąca. Podczas spotkań zaplanowano wiele tematów do omówienia dotyczących zadań z naszego planu. Cieszymy się na bezpośrednie rozmowy z naszymi Partnerami.

The joy of June

So here we are in the beautiful sunny month of June, and there are even more reasons for joy as we can finally realize our plans concerning the working visits. The team from WIT is getting ready for the visit at UAD at the end of the month. Numerous subjects concerning the tasks from our …

Niech mai się maj

Cały świat zmaga się z pandemią i jej następstwami od ponad roku. Ta nowa, trudna sytuacja wymagała zastosowania narzędzi cyfrowych w znacznie większym stopniu niż kiedykolwiek wcześniej. Nasza praca i współpraca przebiegają nieprzerwanie, osiągamy założone cele w realizacji zadań projektowych. Ponieważ spotkania i robocze wizyty wyjazdowe nie są jeszcze dostępne, prowadzimy liczne spotkania online, dodatkowo …

Wiosna i wideotutoriale

Powitaliśmy wiosnę 2021 kolejnymi wideotutorialiami realizowanymi w ramach jednego z zadań projektu do przedmiotów realizowanych z użyciem komputera. Przygotowane przez naszych wykładowców wideo tutoriale będą stanowić niezwykle zajmujące i przydatne urozmaicenie procesu dydaktycznego materiałami dostępnymi online.  Są to autorskie opracowania do wspomagania realizacji treści programowych przedmiotów grafiki komputerowej. Kolejne tutoriale dotyczą przedmiotów: 3D Scan and …

Wideotutoriale

We współczesnym zdigitalizowanym świecie uczelnie coraz częściej wykorzystują, obok tradycyjnych metod i technik nauczania, materiały dydaktyczne online wspierające proces nauczania. Przekazywanie treści naukowych online wspomaga i urozmaica proces dydaktyczny. W ramach jednego z zadań projektu przygotowujemy tutoriale do przedmiotów realizowanych z użyciem komputera.  Został już ukończony jeden z serii ośmiu zaplanowanych wideotutoriali. „Projection techniques” to materiał …

Projekt Trzeci Wymiar Grafiki WIT Szkoła Wyższa pod auspicjami PAN Universitatea De Artă Şi Design, UAD Program Katamaran – Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia
Skip to content